Ava võistluse menüü
Информация Juhend FARMI Lastesõidud Зарегистрированные Стартовые протоколы Результаты Комментарий

Juhend

26. Tallinna Suusamaraton

1Tallinna Suusamaraton kuulub Eesti Suusaliidu (ESL) kalendrisse ning on Eesti pikamaasuusatajate sarja  Estoloppet 2024.a maraton. 

2. Tallinn Suusamratoni korraldab Spordiklubi Kõrve Ring koostöösTallinna linna, Anija vallavalitsusega, sponsorite ja toetajate kaasabil.

3. Tallinna Maraton korraldatakse vastavalt murdmaasuusatamise pikamaasuusatamise võistlusmäärusele,  rahvusvahelistele võistlusmäärustele (ICR 2012), Estoloppeti üldjuhendile, käesolevale juhendile ja programmile ning korralduskomitee otsustele. Vastavalt FIS võistlusmääruse punktile 222.8 on kõik fluoriühendeid sisaldavad suusamäärded ja suusahooldusvahendid keelatud.

 

4. Tallinna Suusamaraton toimub pühapäeval, 25. veebruar 2024.a. Võistluskeskus asub Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses. Start ja finiš asuvad keskuse suusastaadionil. 

38 km ühisstart kell 11.00 
19 km ühisstart kell 11.15 
Lastesõitude startide algus kell 11:20 suusastaadionil. Lastesõitude distantsid on 200-600 m ja 1500 m. Distansti valikul soovitame lähtuda lapse suusatamise oskusest ja võimetest!

 

 

5. 38 km rajal on 4 teenindus-toitlustuspunkti.

6. 19 km rajal on 2 teenindus-toitlustuspunkt.

7. Maratoniraja finiš suletakse 16:30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks. Teisele ringile minek suletakse kell 13.30.

8. Suusatatakse vabatehnikas. Stardikoridori vahetus on lubatud ainult TD (tehnilise delegaadi) loal, kes annab andmed ajavõtubrigaadile. Osavõtjate nimed avaldatakse Tallinna Suusaaratoni lõpuprotokollis aadressil www.estoloppet.ee

 

9. Osavõtt maratonist toimub omal riisikol. Maratoni ajal esineva tõsise terviserikke korral helista numbril 112 ja teata ürituse nimi, millel osaled ja võimalikult täpne asukoht rajal, et tagada korraldajate ja Tallinna kiirabi koostöös võimalikult kiire abi osutamine. Osalejad, kellel on kõrgendatud risk terviserikke tekkeks on kohustatud sellest korraldajaid informeerima enne maratoni starti.

10. Osaleda võivad kõik 2009.a. (lühikesel rajal 2011.a.) ja varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 38 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri ja lapsevanema kirjaliku loaga. Erandkorras lubatakse 19 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 

11. Vanusegrupid:
Pikal distantsil: N/M 17 (2007-2009), N/M 20 (2004-2006), N/M 40 (1975-1984), N/M 50 (1965-1974), M 60 (1955-1964), N 60 (1964 ja varem sündinud), M 70 (1954 ja varem sündinud); 
Lühikesel distantsil: M/N15 (2009-2011). 

Võistlejad sünniaastatega 1985-2003 võistlevad üldarvestuses ja neile ei ole eraldi vanuseklassi auhinda.

12. 38 km stardigrupid: Estoloppeti Viru, Tamsalu-Neeruti, Tallinna, Haanja ja Alutaguse maratonide stardigrupid moodustatakse eelregistreerunute vahel, arvestades Estoloppeti jooksva hooaja tulemust või selle puudumisel eelneva hooaja parima maratoni tulemust.
Startimise ohutust ja turvalisust silmas pidades, võib TD (tehniline delegaat) või ajavõtuülem lülitada esimesse stardigruppi ka hiljem registreerunud murdmaa-ja laskesuusatamise koondislasi. Konkreetse etapi peakorraldajal on õigus teha muudatusi ka teistes stardigruppides;
19 km distantsil stardivad esimesest stardigrupist M/N 15 vanusegrupi võistlejad. Teistele stardigruppe ei ole. 

13. Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil www.estoloppet.ee
14. Osavõtumaksud: 

 

PIKK distants

Lühike distants

I voor (kuni 14.02.2024)

35€

30€

II voor (15.02-21.02.2024)

45€

40€

III voor (võistluspäeval kohapeal 25.02.2024)

60€

50€

 

III vooru stradimaksu tasumine võistluspäeval võistluskeskuses ainult sularahas!
Kuni 18. aastastel ja EV pensionäridel on 30% soodustus (väljaarvatud võistluspäeval).  
Topeltsoodustusi ei ole.
Võistluspäeva hommikul registreerujatele ei garanteerita tulemust esialgses mitteametlikus protokollis.15. Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

16. Maratoni ärajäämisel või ilmastikuoludest tuleneval toimumisaja muutumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata. Maratoni ära jäämise korral kandub 25% osalustasust järgmise hooaja maratonile ettemaksuks.
 

17. Ümberregistreerimine kuni 21.02.2024 kella 24.00ni internetis www.estoloppet.ee (MINU REGISTREERINGUD alt) või võistluspäeval kohapeal (tasumine ainult sularhas võistluskeskuses). Ümberregistreerimise tasu 10€ + lühemalt distantsilt pikemale distantsile registreerumisel osavõtumaksude vahe. Sama stardinumbrit ja stardigruppi ei tagata.


18. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaigas Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses alates kella 9.00-st kuni 10.45

19. Osavõtjale kindlustatakse: rada, stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud rinnanumbri olemasolul stardist finišini), tulemus lõpuprotokollis, teenindus ja toitlustus TP-des ja finišis, autasustamine, diplomi printimise võimalus internetis nime, aja ja kohaga, vajadusel arstiabi. Osavõtjad on kohustatud kandma GPS seadmeid korraldaja poolt ette nähtud kohas, kui  korraldajad kasutavad võistlusel GPS jälgimist.

20.Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel (www.estoloppet.ee), mitteametlike tulemustena, ametlike tulemustena võistlustele järgneval reedel kell 17.00 Estoloppeti kodulehel. Osalejatel on õigus saata kirjalike märkusi esialgsete tulemuste kohta võistlustele järgneva neljapäeva kella 15.00-ni ajavõtja e-mailile - vahur@nelson.ee

21. Autasustamine toimub kell 14.00. Autasustatakse 38 km üldjärjestuse 6 paremat ja 3 paremat naist. Võitjaid autasustatakse karikate ja auhindadega. Välja on pandud ka auhinnad 38 km vanuseklasside võitjatele ning 19 km vanuseklasside M/N 15 kolmele kiiremale. 

22. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõidu ära jätta.

23. Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste, jne kohta tuleb esitada žüriile
* esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist,
* kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
Protesti tasu on 20€, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

24. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zhürii:
1. Võistluste peakorraldaja - Raivar Vaher
2. TD - Tehniline delegaat

25. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt. 

 

Toetajad

KOOSTÖÖPARTNER

Anija Vald

Suurtoetajad
Connecto
Määrdepartner
Skiwax
Suusapartner
Sportland
Madshus
Autopartner
Mariine Auto
Meediapartner
Sky Media
Toetajad
Eesti Pagar
Estmare
Enervit
Vytautas
Rajamasinad tangib
Jetoil
Estoloppeti riietab
Craft
Laste suusatamist toetab
Farmi
Koostööpartnerid
Eesti Terviserajad
Eesti Suusaliit
   ...