Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Saare Lastesõidud Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Juhend

18. Tallinna Suusamaraton

XVIII Tallinna Maraton 2016

Juhend

1.Tallinna Suusamaraton kuulub Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) ja Eesti Suusaliidu (ESL) kalendrisse ning on Eesti pikamaasuusatajate sarja  Estoloppet 2016.a. maraton. 

2.Tallinn Suusamratoni korraldab Spordiklubi Kõrve Ring koostöösTallinna linna, Anija ja Aegviidu vallavalitsusega, sponsorite ja toetajate kaasabil.

3.Tallinna Maraton korraldatakse vastavalt murdmaasuusatamise pikamaasuusatamise võistlusmäärusele,  Estoloppeti üldjuhendile, käesolevale juhendile ja programmile ning korralduskomitee otsustele. 

4.Tallinna Maraton 2016 toimub pühapäeval, 28.veebruaril 2016.a. Võistluskeskus asub Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses. Stardi ja finiši paik asuvad keskuse suusastaadionil. 

38 km viitstart kell 11.00 
19 km viitstart kell 11.15 
Lastesõidud kell 11:20 suusastaadionil. Lastesõidu distants  200m - 600m.

MiniEstoloppet templid

 

5. 38 km rajal on 5 teenindus-toitlustuspunkti.

6. 19 km rajal on 2 teenindus-toitlustuspunkt.

7. Maratoniraja finiš suletakse 16:30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks. Teisele ringile minek suletakse kell 13.30

8. Suusatatakse vabatehnikas.Stardigruppide vahe on 1 minut ja starditakse sajastes stardigruppides. Aeg hakkab lugema stardijoone ületamisel ja lõpeb finišijoone ületamisel. Väljaarvatud esimene stardigrupp, kus aeg käivitub kõigile stardi momendil. Auhinnalised kohad selguvad finišijoone ületamise järjekorras. Vanusegrupi võitjad võivad tulla ka tagumistest stardigruppidest. Valest stardigrupist startija diskvalifitseeritakse. Stardikoridori vahetus on lubatud ainult peakohtuniku loal, kes annab andmed ajavõtubrigaadile. Osavõtjate nimed avaldatakse XVIII Tallinna Suusaaratoni lõpuprotokollis aadressil www.estoloppet.ee

 


9. Osavõtt maratonist toimub omal riisikol. Maratoni ajal esineva tõsise terviserikke korral helista numbril 112 ja teata ürituse nimi, millel osaled ja võimalikult täpne asukoht rajal, et tagada korraldajate ja Tallinna kiirabi koostöös võimalikult kiire abi osutamine. Osalejad, kellel on kõrgendatud risk terviserikke tekkeks on kohustatud sellest korraldajaid informeerima enne maratoni starti.

10. Osaleda võivad kõik 2001.a. (lühikesel rajal 2003.a.) ja varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 38 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri ja lapsevanema kirjaliku loaga. Erandkorras lubatakse 19 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 

11. Vanusegrupid:
Pikal distantsil: N/M 17 (1999-2001), N/M 20 (1996-1998), N/M 40 (1967-1976), N/M 50 (1957-1966), M 60 (1947-1956), N 60 (1956 ja varem sündinud), M 70 (1946 ja varem sündinud); 
Lühikesel distantsil: M/N15 (2001-2003). 

Võistlejad sünniaastatega 1977-1995 võistlevad üldarvestuses ja neile ei ole eraldi vanuseklassi auhinda.

12. 38 km stardigrupid: Estoloppeti Viru, Tamsalu-Neeruti, Tallinna, Haanja ja Alutaguse maratonide stardigrupid moodustatakse eelregistreerunute vahel, arvestades Estoloppeti jooksva hooaja tulemust või selle puudumisel eelneva hooaja parima maratoni tulemust.
Startimise ohutust ja turvalisust silmas pidades, võib peakorraldaja ja ajavõtu ülem lülitada esimesse stardigruppi ka hiljem registreerunud murdmaa-ja laskesuusatamise koondislasi. Konkreetse etapi peakorraldajal on õigus teha muudatusi ka teistes stardigruppides;
19 km distantsil stardivad esimesest stardigrupist M/N 15 vanusegrupi võistlejad. Teistele stardigruppe ei ole. 

13. Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil www.estoloppet.ee
14. Osavõtumaksud: 

 

PIKK distants

Lühike distants

I voor (kuni17.02.2016)

25€

22€

II voor (24.02.2016)

30€

28€

III voor (võistluspäeval)

45€

35€

 


1998 ja hiljem sündinutele ning EV pensionäridel  on 50% soodustus (väljaarvatud võistluspäeval);  
Topeltsoodustusi ei ole.
Võistluspäeva hommikul registreerujatele ei garanteerita tulemust esialgses mitteametlikus protokollis.

15. Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

16. Maratoni ärajäämisel või ilmastikuoludest tuleneval toimumisaja muutumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata

17. Ümberregistreerimine hiljemalt võistluseelsel õhtul kella 17.00-ks saabunud kirjaliku teate alusel aadressil tallinn@estoloppet.ee ümberregistreerimise teate peab saatma võistleja, kes oli esialgselt registreerunud (koos registreerimiseks vajalike andmetega). Ümberregistreerimistasu makstakse numbri kättesaamisel. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimistasu 10 € + lühemalt pikemale distantsile registreerumisel osavõtumaksude vahe.


18. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaigas Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses alates kella 9.00-st, kuni 10.45

19. Osavõtjale kindlustatakse: rada, stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud rinnanumbri olemasolul stardist finišini), tulemus lõpuprotokollis, teenindus ja toitlustus TP-des ja finišis, autasustamine, diplomi printimise võimalus internetis nime, aja ja kohaga, vajadusel arstiabi. Osavõtjad on kohustatud kandma GPS seadmeid korraldaja poolt ette nähtud kohas, kui  korraldajad kasutavad võistlusel GPS jälgimist.

20.Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel (www.estoloppet.ee), mitteametlike tulemustena, ametlike tulemustena võistlustele järgneval reedel kell 17.00 Estoloppeti kodulehel. Osalejatel on õigus saata kirjalike märkusi esialgsete tulemuste kohta võistlustele järgneva neljapäeva kella 15.00-ni ajavõtja e-mailile.

21. Autasustamine toimub  kell 14.00. Autasustatakse 38 km üldjärjestuse 6 paremat ja 3 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi ja auhindadega. Välja on pandud ka karikad 38 km vanuseklasside võitjatele ning 19 km vanuseklasside M/N 15  kolmele kiiremale. 

22. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõidu ära jätta.

23. Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste, jne kohta tuleb esitada zhüriile
* esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist,
* kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
Protesti tasu on 20€, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

24. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zhürii:
1. Võistluste peakorraldaja - Jüri Voodla
2. TD
3. võistleja esindaja

25. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt. 

18. Tallinna Suusamaraton

   ...