1. TEAM EL 2024  on ESTOLOPPET sarjas peetav võistkondlik võistlus.
• TEAM mõistes on ühise võistkonnana ühise nimetuse all sarjaks registreerunud võistlejad;
• võistkonna võivad moodustada 4-8 suusatajat olenemata soost;
• võistkonna võib moodustada ka hooaja jooksul (tagasiulatuvalt arvestust ei peeta);
• hooaja vältel võistkonda muuta ei saa.

2. Võistkond moodustatakse juba maratonidele registreerunud võistlejatest.

3. Võistkonna nimekiri tuleb registreerida www.estoloppet.ee veebilehel.

4. TEAM EL 2024 arvestuses liidetakse igal etapil võistkonna kolme parima lõpetaja ajad, mille alusel selgitatakse võistkonna koht ja antakse võistkonnale kohapunktid:
1. koht: 100 punkti;
2. koht: 96 punkti;
3. koht: 93 punkti;
4. koht: 91 punkti;
5. koht: 90 punkti jne

Eraldi arvestust meeste-/naiste-/segavõistkondade vahel ei peeta.

5. Suurima kohapunktide arvuga võistkond on sarja kokkuvõttes võitja.

6. Kui võistkonnal on etapil vähem kui 3 lõpetajat, siis selle etapi eest kohapunkte ei saa.

7. TEAM EL 2024 3 paremat võistkonda autasustatakse karikatega.

   ...